top of page
ביתנים ומתקני תצוגה
הביתן נבנה ומשורטט לפרטי פרטים, ממש על בסיס המידות הסופיות לביצוע. ללקוח מוצגת סקיצה פוטו-ריאליסטית תלת-מימדית, המאפשרת לו לראות את הביתן מכמה כיוונים שונים, ההדמיה עושה שימוש בעיצוב הקירות, האלמנטים והריהוט שבהם יעשה שימוש בפועל.לאחר אישור הלקוח, מוכן כתב כמויות ושרטוטים סופיים עבור חברת ההפקה.
העבודה מתחילה בקבלת הבריף מהלקוח: גודל ומיקום הביתן, מתחרים עיקריים במרחב, מסרים עיקריים, דרישות פונקציונליות (מחסן, מקומות ישיבה, דלפק), צורך בהקרנות ווידאו או מצגות, כיבוד והסעדה, מכונות ואלמנטים מיוחדים ודרישות הספק ונקודות חשמל.בשלב זה, עוברים לתכנון קונספטואלי (כמו פעם - סקיצות עם נייר ועיפרון). כשסגורים על הקונספט, עוברים לתכנון ובניה מדוקדקת ע״ג המחשב.
עיצוב ביתני תצוגה, הוא מבחינתי בן חורג בין כל תחומי ההתמחות השונים של עולם העיצוב הגרפי. כאן נדרשת תכונה חשובה ש״אי-אפשר לקנות במכולת״: תפיסה מרחבית של החלל, חשיבה תלת-מימדית שתאפשר למעצב לתכנן ביתן שגם יענה על דרישות אסטתיקה ומיתוג מכל כיוון שבו הצופה יגיע לביתן, אך גם יספק מענה לדרישות הפונקציונאליות והתקציב של המציגים והחברה אותה הם מייצגים.
הקישורים מטה מובילים לגלריות פרוייקטים, בהן ניתן להתרשם מתצלומים והדמיות הביתנים ומתקני התצוגה שעצבתי ותכננתי במהלך השנים. תיהנו...
ביתן כיל | אגריטך 2015

ביתן כיל | אגריטך 2015

ביתן כיל | אגריטך 2012

ביתן כיל | אגריטך 2012

ביתן ביוסיס | ביומד 2015

ביתן ביוסיס | ביומד 2015

ביתן כיל | אגריטך 2009

ביתן כיל | אגריטך 2009

טיימלס אמור | תצוגת תכשיטים

טיימלס אמור | תצוגת תכשיטים

ביתן דשנים | אגרומשוב 2010

ביתן דשנים | אגרומשוב 2010

ביתן דשנים | אגרומשוב 2010

ביתן דשנים | אגרומשוב 2010

ביתן דשנים | יום פתוח ערבה 2011

ביתן דשנים | יום פתוח ערבה 2011

ביתן די.אם. יורוקום | סקיוריטי 2012

ביתן די.אם. יורוקום | סקיוריטי 2012

קירות תצוגה | בונדקס-צבעי הקשת

קירות תצוגה | בונדקס-צבעי הקשת

ביתן פוליגל | בילדינג 2010

ביתן פוליגל | בילדינג 2010

כיל-גרין פיוצ׳ר | אינטרגלאבה 2015

כיל-גרין פיוצ׳ר | אינטרגלאבה 2015

ICS 2015 | ICL Innovation booth

ICS 2015 | ICL Innovation booth

ביתן דשנים | ישראפוד 2011

ביתן דשנים | ישראפוד 2011

ביתן פארק מדעי החיים | ביומד 2012

ביתן פארק מדעי החיים | ביומד 2012

ביתן פארק מדעי החיים | ביומד 2014

ביתן פארק מדעי החיים | ביומד 2014

א. שוורץ | ביתנים שונים

א. שוורץ | ביתנים שונים

ביתן תמי/כיל | אנליטיקה 2014

ביתן תמי/כיל | אנליטיקה 2014

ביתן כיל מים | וואטק 2009

ביתן כיל מים | וואטק 2009

Anchor 2
Anchor 3
Anchor 4
Anchor 5
Anchor 6
Anchor 7
bottom of page