ביתנים ומתקני תצוגה
בילדינג 2010 | עיצוב ביתן תצוגה עבור חברת פוליגל
עיצוב הביתן | דודו יסעור, עבור יסעור וקוטר בע״מ
הפקה | יול
Building_booth_2010_01
Building_booth_2010_02
Building_booth_2010_03
Building_booth_2010_04
Building_booth_2010_06
Building_booth_2010_08
Building_booth_2010_07
Building_booth_2010_05
Building_booth_2010_09
Building_booth_2010_10
Building_booth_2010_11
Building_booth_2010_12
Building_booth_2010_01
Building_booth_2010_02
Building_booth_2010_03
Building_booth_2010_04
Building_booth_2010_06
Building_booth_2010_08
Building_booth_2010_07
Building_booth_2010_05
Building_booth_2010_09
Building_booth_2010_10
Building_booth_2010_11
Building_booth_2010_12
תיק עבודות
קמפיינים
מודעות
שאלו אותי | dudu.y2k@gmail.com | נייד: 0544-577763

© Proudly designed by Dudu Yasour, with Wix.com

© כל‭ ‬הזכויות‭ ‬שמורות‭. ‬אתר‭ ‬זה‭ ‬מכיל‭ ‬תמונות‭ ‬וטקסט‭ ‬מקוריים‭. ‬זכויות‭ ‬יצירה‭ ‬וקניין רוחני. הזכויות ‬על‭ ‬כל‭ ‬המידע‭ ‬הנ"ל‭ ‬הן‭ ‬בידי‭ ‬המחבר‭. ‬אין‭ ‬להפיץ‭, ‬להעתיק‭ ‬או‭ ‬לשכפל‭ ‬אתר‭ ‬זה‭, ‬או‭ ‬כל‭ ‬מידע‭ ‬המופיע‭ ‬בו‭, ‬או‭ ‬לעשות‭ ‬בו‭ ‬שימוש‭, ‬שיש‭ ‬בו‭ ‬כדי‭ ‬לפגוע‭ ‬בזכויות‭ ‬היוצרים‭, ‬ללא‭ ‬רשות‭ ‬מפורשת‭ ‬בכתב‭ ‬מיוצר‭ ‬המידע‭.‬