ביתנים ומתקני תצוגה
ביומד 2015 | עיצוב ביתן תצוגה עבור שותפות ״חיפה ביוסיס״: החברה הכלכלית חיפה, הטכניון, בי״ח רמב״ם ומכון רפפורט
עיצוב הביתן | דודו יסעור
הפקה | בת שבע גרפיק ארט
HEC_Biomed Booth 2015_01
HEC_Biomed Booth 2015_03
HEC_Biomed Booth 2015_02
HEC_Biomed Booth 2015_04
HEC_Biomed Booth 2015_05
HEC_Biomed Booth 2015_06
HEC_Biomed Booth 2015_07
HEC_Biomed Booth 2015_08
HEC_Biomed Booth 2015_09
HEC_Biomed Booth 2015_10
HEC_Biomed Booth 2015_11
HEC_Biomed Booth 2015_01
HEC_Biomed Booth 2015_03
HEC_Biomed Booth 2015_02
HEC_Biomed Booth 2015_04
HEC_Biomed Booth 2015_05
HEC_Biomed Booth 2015_06
HEC_Biomed Booth 2015_07
HEC_Biomed Booth 2015_08
HEC_Biomed Booth 2015_09
HEC_Biomed Booth 2015_10
HEC_Biomed Booth 2015_11
תיק עבודות
קמפיינים
מודעות
שאלו אותי | dudu.y2k@gmail.com | נייד: 0544-577763

© Proudly designed by Dudu Yasour, with Wix.com

© כל‭ ‬הזכויות‭ ‬שמורות‭. ‬אתר‭ ‬זה‭ ‬מכיל‭ ‬תמונות‭ ‬וטקסט‭ ‬מקוריים‭. ‬זכויות‭ ‬יצירה‭ ‬וקניין רוחני. הזכויות ‬על‭ ‬כל‭ ‬המידע‭ ‬הנ"ל‭ ‬הן‭ ‬בידי‭ ‬המחבר‭. ‬אין‭ ‬להפיץ‭, ‬להעתיק‭ ‬או‭ ‬לשכפל‭ ‬אתר‭ ‬זה‭, ‬או‭ ‬כל‭ ‬מידע‭ ‬המופיע‭ ‬בו‭, ‬או‭ ‬לעשות‭ ‬בו‭ ‬שימוש‭, ‬שיש‭ ‬בו‭ ‬כדי‭ ‬לפגוע‭ ‬בזכויות‭ ‬היוצרים‭, ‬ללא‭ ‬רשות‭ ‬מפורשת‭ ‬בכתב‭ ‬מיוצר‭ ‬המידע‭.‬