ביתנים ומתקני תצוגה
יום פתוח בערבה 2011 | עיצוב ביתן תצוגת שטח עבור חברת דשנים
עיצוב הביתן ותכנון מתקני התצוגה | דודו יסעור, עבור יסעור וקוטר בע״מ
הפקה | DNA Pro
Arava 2011_03
Arava 2011_01
Arava 2011_02
Arava 2011_04
Arava 2011_05
Arava 2011_06
Arava 2011_20
Arava 2011_07
Arava 2011_08
Arava 2011_09
Arava 2011_10
Arava 2011_11
Arava 2011_13
Arava 2011_12
Arava 2011_14
Arava 2011_15
Arava 2011_16
Arava 2011_17
Arava 2011_18
Arava 2011_19
Arava 2011_03
Arava 2011_01
Arava 2011_02
Arava 2011_04
Arava 2011_05
Arava 2011_06
Arava 2011_20
Arava 2011_07
Arava 2011_08
Arava 2011_09
Arava 2011_10
Arava 2011_11
Arava 2011_13
Arava 2011_12
Arava 2011_14
Arava 2011_15
Arava 2011_16
Arava 2011_17
Arava 2011_18
Arava 2011_19
תיק עבודות
קמפיינים
מודעות
שאלו אותי | dudu.y2k@gmail.com | נייד: 0544-577763

© Proudly designed by Dudu Yasour, with Wix.com

© כל‭ ‬הזכויות‭ ‬שמורות‭. ‬אתר‭ ‬זה‭ ‬מכיל‭ ‬תמונות‭ ‬וטקסט‭ ‬מקוריים‭. ‬זכויות‭ ‬יצירה‭ ‬וקניין רוחני. הזכויות ‬על‭ ‬כל‭ ‬המידע‭ ‬הנ"ל‭ ‬הן‭ ‬בידי‭ ‬המחבר‭. ‬אין‭ ‬להפיץ‭, ‬להעתיק‭ ‬או‭ ‬לשכפל‭ ‬אתר‭ ‬זה‭, ‬או‭ ‬כל‭ ‬מידע‭ ‬המופיע‭ ‬בו‭, ‬או‭ ‬לעשות‭ ‬בו‭ ‬שימוש‭, ‬שיש‭ ‬בו‭ ‬כדי‭ ‬לפגוע‭ ‬בזכויות‭ ‬היוצרים‭, ‬ללא‭ ‬רשות‭ ‬מפורשת‭ ‬בכתב‭ ‬מיוצר‭ ‬המידע‭.‬