top of page
ביתנים ומתקני תצוגה
ביומד 2014 | עיצוב ביתן תצוגה עבור החברה לניהול פארק מדעי החיים, חיפה (החברה הכלכלית חיפה וקבוצת ״מבנה״)
עיצוב הביתן | דודו יסעור, עבור יסעור וקוטר בע״מ
הפקה | יול
bottom of page