ביתנים ומתקני תצוגה
טיימלס-אמור | עיצוב מתקן תצוגה לסדרת תליוני לב, עבור א. שוורץ ובניו (יהלומים)
עיצוב ותכנון המתקן | דודו יסעור, עבור יסעור וקוטר בע״מ
הפקה | שגיא חיאל
Edited Image 2016-01-28 19-48-27
timelessAmore-prospect
Untitled Image 41
Untitled Image 39
Untitled Image 37
Untitled Image 35
Edited Image 2016-01-28 19-48-27
timelessAmore-prospect
Untitled Image 41
Untitled Image 39
Untitled Image 37
Untitled Image 35
תיק עבודות
קמפיינים
מודעות
שאלו אותי | dudu.y2k@gmail.com | נייד: 0544-577763

© Proudly designed by Dudu Yasour, with Wix.com

© כל‭ ‬הזכויות‭ ‬שמורות‭. ‬אתר‭ ‬זה‭ ‬מכיל‭ ‬תמונות‭ ‬וטקסט‭ ‬מקוריים‭. ‬זכויות‭ ‬יצירה‭ ‬וקניין רוחני. הזכויות ‬על‭ ‬כל‭ ‬המידע‭ ‬הנ"ל‭ ‬הן‭ ‬בידי‭ ‬המחבר‭. ‬אין‭ ‬להפיץ‭, ‬להעתיק‭ ‬או‭ ‬לשכפל‭ ‬אתר‭ ‬זה‭, ‬או‭ ‬כל‭ ‬מידע‭ ‬המופיע‭ ‬בו‭, ‬או‭ ‬לעשות‭ ‬בו‭ ‬שימוש‭, ‬שיש‭ ‬בו‭ ‬כדי‭ ‬לפגוע‭ ‬בזכויות‭ ‬היוצרים‭, ‬ללא‭ ‬רשות‭ ‬מפורשת‭ ‬בכתב‭ ‬מיוצר‭ ‬המידע‭.‬