ביתנים ומתקני תצוגה
אגריטך 2012 | עיצוב ביתן תצוגה עבור כיל
עיצוב הביתן | דודו יסעור, עבור יסעור וקוטר בע״מ
הפקה | יול
Agritech_2012_01
Agritech_2012_02
Agritech_2012_03
Agritech_2012_04
Agritech_2012_05
Agritech_2012_11
Agritech_2012_10
Agritech_2012_06
Agritech_2012_08
Agritech_2012_07
Agritech_2012_09
Agritech_2012_01
Agritech_2012_02
Agritech_2012_03
Agritech_2012_04
Agritech_2012_05
Agritech_2012_11
Agritech_2012_10
Agritech_2012_06
Agritech_2012_08
Agritech_2012_07
Agritech_2012_09
תיק עבודות
קמפיינים
מודעות
שאלו אותי | dudu.y2k@gmail.com | נייד: 0544-577763

© Proudly designed by Dudu Yasour, with Wix.com

© כל‭ ‬הזכויות‭ ‬שמורות‭. ‬אתר‭ ‬זה‭ ‬מכיל‭ ‬תמונות‭ ‬וטקסט‭ ‬מקוריים‭. ‬זכויות‭ ‬יצירה‭ ‬וקניין רוחני. הזכויות ‬על‭ ‬כל‭ ‬המידע‭ ‬הנ"ל‭ ‬הן‭ ‬בידי‭ ‬המחבר‭. ‬אין‭ ‬להפיץ‭, ‬להעתיק‭ ‬או‭ ‬לשכפל‭ ‬אתר‭ ‬זה‭, ‬או‭ ‬כל‭ ‬מידע‭ ‬המופיע‭ ‬בו‭, ‬או‭ ‬לעשות‭ ‬בו‭ ‬שימוש‭, ‬שיש‭ ‬בו‭ ‬כדי‭ ‬לפגוע‭ ‬בזכויות‭ ‬היוצרים‭, ‬ללא‭ ‬רשות‭ ‬מפורשת‭ ‬בכתב‭ ‬מיוצר‭ ‬המידע‭.‬