ביתנים ומתקני תצוגה
אגריטך 2015 | עיצוב ביתן תצוגה עבור כיל
עיצוב הביתן | דודו יסעור, עבור יסעור וקוטר בע״מ
הפקה | יואב גרפיקה
agrit 2015-01
agrit 2015-04
agrit 2015-03
agrit 2015-02
agrit 2015-06
agrit 2015-07
agrit 2015-05
agrit 2015-08
agrit 2015-09
agrit 2015-10
agrit 2015-11
agrit 2015-12
agrit 2015-13
agrit 2015-01
agrit 2015-04
agrit 2015-03
agrit 2015-02
agrit 2015-06
agrit 2015-07
agrit 2015-05
agrit 2015-08
agrit 2015-09
agrit 2015-10
agrit 2015-11
agrit 2015-12
agrit 2015-13
תיק עבודות
קמפיינים
מודעות
שאלו אותי | dudu.y2k@gmail.com | נייד: 0544-577763

© Proudly designed by Dudu Yasour, with Wix.com

© כל‭ ‬הזכויות‭ ‬שמורות‭. ‬אתר‭ ‬זה‭ ‬מכיל‭ ‬תמונות‭ ‬וטקסט‭ ‬מקוריים‭. ‬זכויות‭ ‬יצירה‭ ‬וקניין רוחני. הזכויות ‬על‭ ‬כל‭ ‬המידע‭ ‬הנ"ל‭ ‬הן‭ ‬בידי‭ ‬המחבר‭. ‬אין‭ ‬להפיץ‭, ‬להעתיק‭ ‬או‭ ‬לשכפל‭ ‬אתר‭ ‬זה‭, ‬או‭ ‬כל‭ ‬מידע‭ ‬המופיע‭ ‬בו‭, ‬או‭ ‬לעשות‭ ‬בו‭ ‬שימוש‭, ‬שיש‭ ‬בו‭ ‬כדי‭ ‬לפגוע‭ ‬בזכויות‭ ‬היוצרים‭, ‬ללא‭ ‬רשות‭ ‬מפורשת‭ ‬בכתב‭ ‬מיוצר‭ ‬המידע‭.‬