קמפיינים
דשנים וחומרים כימיים | קמפיין החדרה לדשנים נוזליים במיכלי פלסטיק, בעיתונות מקצועית
עיצוב | דודו יסעור, עבור יסעור וקוטר בע״מ
קופי | אפרת קוטר
1/8