top of page
חוברות וקטלוגים
קבוצת אבי רחמים | עיצוב חוברת שיווק לפרוייקט קק״ל-הרן ירושלים 2015
32 עמוד בכריכת דבק חם, שטנץ מורכב בכריכה עם חלון ללוגו, למינציות כסף ולכה סלקיבית.
עיצוב | דודו יסעור, הפקה | רוני ראוזניץ
ניתן להגדיל למסך מלא לצפייה מיטבית
bottom of page