top of page
חוברות וקטלוגים
איירון השקעות | עיצוב חוברת תדמית ושיווק לפרוייקט הדקלים.
20 עמוד בכריכת סיכה, תוכנית דירה נפתחת לגודל 4 עמודים בכפולה המרכזית.
עיצוב | דודו יסעור, עבור יסעור וקוטר בע״מ
ניתן להגדיל למסך מלא לצפייה מיטבית
bottom of page