top of page
חוברות וקטלוגים
החברה הכלכלית חיפה | עיצוב חוברת תדמית 2016, גרסה אנגלית.
20 עמוד בכריכת סיכה, שטנץ בכריכה עם מדבקת קריסטל-דום ללוגו, עטיפה בנייר מיוחד, עם כנפיים פנימיות.
עיצוב | דודו יסעור, ייעוץ להפקה | רוני ראוזניץ
ניתן להגדיל למסך מלא לצפייה מיטבית
bottom of page